Lithuanian English Russian
  Profilis Apie mus Naujienos Kontaktai
 
  Strategija
  Gamybinė bazė
  Kokybės politika
  Aplinkos apsauga
   Apie stireną
  Darbo sauga
  ISO 9001 14001
 
 Informacija
Gėlių g. 97,
Tabariškių km.,
Kauno raj.,
Lietuva
Tel. +370 37 478273
Phone +370 37 563800
Faks. +370 37 478279
 
 
 
 
» Apie mus » Aplinkos apsaugos politika
Aplinkos apsaugos politika
UAB ”DANPLASTAS” APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

                      UAB “DANPLASTAS” vadovybė, suprasdama aplinkosaugos svarbą, prisiima atsakomybę už įmonės veiklos daromą žalą aplinkai ir įsipareigoja:

  • įdiegti, prižiūrėti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus;
  • pagal galimybes spręsti aplinkos apsaugos problemas, diegiant švaresnes gamybos technologijas ir vykdant taršos prevenciją;
  • esant galimybėms, naudoti mažiausiai aplinkai kenksmingas medžiagas;
  • taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas;
  • laikytis aplinkos apsaugos įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių reikalavimų, reglamentuojančių mūsų veiklą;
  • susidariusias gamybos atliekas tvarkyti pačiais efektyviausiais būdais aplinkosauginiu bei ekonominiu požiūriu;
  • siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo visų bendrovės darbuotojų pastangomis;
  • organizuoti visų darbuotojų apmokymą aplinkosaugos srityje;
  • užtikrinti aplinkos apsaugos politikos prieinamumą visuomenei.

Bendrovė, nustatydama ir vykdydama savo tikslus bei uždavinius dabartiniuose bei būsimuose gamybos procesuose numatys prevencinius veiksmus, leisiančius kur tik įmanoma mažinti savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

                      Visi bendrovės darbuotojai supažindinami su šia aplinkos apsaugos politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

 
© DANPLASTAS